Wat is de RSI?

De Relative Strength Index (RSI) is een technische indicator die wordt gebruikt om te bepalen of een asset overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. De RSI wordt vaak gebruikt door handelaren en beleggers om mede te bepalen wanneer ze moeten kopen of verkopen.

Hoe werkt de RSI-indicator?

De RSI-indicator werkt door het berekenen van het gemiddelde van de opwaartse bewegingen van een asset en het gemiddelde van de neerwaartse bewegingen, en vervolgens deze twee gemiddelden te vergelijken met elkaar. Als het gemiddelde van de opwaartse bewegingen groter is dan het gemiddelde van de neerwaartse bewegingen, wordt de RSI-waarde hoger dan 50, wat aangeeft dat het beleggingsinstrument in een up-trend zit. Als het gemiddelde van de neerwaartse bewegingen groter is dan het gemiddelde van de opwaartse bewegingen, wordt de RSI-waarde lager dan 50, wat aangeeft dat de asset in een downtrend zit.

Hoe gebruik je de RSI-indicator in de praktijk?

Om de RSI-indicator te gebruiken, moet je deze eerst toevoegen aan je grafiek. Dit kan door gebruik te maken van de technische analyse tools die beschikbaar jouw brokers of handelsplatform. Zodra de RSI-indicator op je grafiek is geplaatst, zul je minstens 1 lijn zien, de RSI lijn. Deze waarden kun je vervolgens bekijken om te bepalen of een asset over- of ondergewaardeerd is.

Veelgestelde vragen over de RSI-indicator

Wat is een goede RSI-waarde?

Er is geen specifieke RSI-waarde die als "goed" kan worden beschouwd, omdat dit afhankelijk is van het beleggingsactief en de marktomstandigheden. Als algemene richtlijn geldt dat een RSI-waarde hoger dan 70 aangeeft dat het actief overgewaardeerd is en dat het mogelijk tijd is om te verkopen. Een RSI-waarde lager dan 30 duidt erop dat het actief ondergewaardeerd is en dat het mogelijk een goede tijd is om een aankoop te overwegen.