Geld sparen of beleggen?

Geld sparen of beleggen begint met hetzelfde doel: het vermeerderen van je geld; het vergroten van je vermogen. Maar welke manier van geld vermeerderen levert nu het meeste op?

Sparen

Geld sparen is relatief veilig. Wanneer je 500 euro op je spaarrekening zet en daar verder niets mee doet, blijft dit 500 euro. De bank geeft hier vervolgens een bepaald percentage rente over, waardoor het zelfs meer kan worden. De spaarrentes worden echter lager, waardoor je geld niet snel groeit. Sparen is dus veilig, maar geeft ook weinig rendement. Het lage risico betaalt zich uit in het lage rendement.

Inflatie

Denk daarbij ook eens aan inflatie. Inflatie betekent het stijgen van het algemene prijspijl, waardoor je voor hetzelfde geld minder kunt kopen. Dit betekent tegelijkertijd een daling van de koopkracht. Stel dat je in het huidige tijdperk een zak brood kunt kopen voor 1,50 euro en over vijf jaar kost dezelfde zak brood 3,00 euro. In vijf jaar tijd is de inflatie dan 100%, en kun je nog maar een halve zak brood kunt kopen voor hetzelfde geld. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie: dan wordt je geld juist meer waard en kun je meer kopen voor hetzelfde geld.

Rekening houdend met inflatie, waar we ongetwijfeld nog lang mee te maken gaan krijgen, is het mogelijk dat je huidige spaargeld - bijvoorbeeld de 500 euro uit dit voorbeeld - over tien jaar niet zoveel meer waard is als nu. Tel daarbij de minimale spaarrente op en sparen lijkt opeens niet meer zo risicoloos en veilig. Je zou er zelfs in koopkracht op achteruit kunnen gaan. Het scenario dat je bank in de tussentijd failliet gaat daar gelaten.

Is sparen dan helemaal geen goed idee? Juist wel. Sparen is altijd aan te raden. Het is altijd goed om een (klein) bedrag te sparen, voor bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven in de huidige tijd. Maar kijken we verder dan dat, dan zou beleggen misschien een betere optie zijn.

Beleggen

Beleggen geeft je de kans je geld sneller te laten groeien dan wanneer je gaat sparen. Het risico is daarentegen ook groter. Je kunt beleggen in aandelen of in obligaties.

Aandelen

Wanneer je gaat beleggen in aandelen, dan ontvang je dividend. Dit is de winstuitkering van een onderneming aan de aandeelhouders. Een onderneming die winst maakt kan daar overigens twee dingen mee doen: de winst inhouden en investeren in het bedrijf, of uitkeren aan haar aandeelhouders. Je spreekt van dividend wanneer de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Obligaties

Je kunt ook gaan beleggen in obligaties, je geeft dan een lening aan een bedrijf of overheid. Je leent eigen geld aan een bedrijf of overheid en als vergoeding voor het verstrekken van de lening ontvang je een couponrente. De couponrente wordt meestal periodiek uitgekeerd, en kan zowel vast als variabel zijn.

Een obligatie kan een bepaalde of onbepaalde looptijd hebben. Indien je belegt in een obligatie met een bepaalde looptijd, krijg je aan het eind van de looptijd je geld terug.

Aandelenkoers

Aandelen en obligaties hebben een waarde, de koers, en de koers kan stijgen of dalen. Dit is onder meer afhankelijk van vraag en aanbod: is er veel vraag, maar weinig aanbod, dan zal de koers stijgen. Is er weinig vraag, maar veel aanbod, dan daalt de koers. Je rendement, ook wel de opbrengst van je investering, bestaat uit dividend- of rente-inkomsten, én de wisseling in de koers. Het rendement kan winst, maar ook verlies opleveren.

Risico versus rendement

Beleggen heeft een zekere mate van risico. De waarde van je beleggingen staat immers niet vast: de waarde kan stijgen, maar ook dalen. Daarbij is het niet zeker dat je je inleg altijd terug krijgt. Maar: juist dit hogere risico ten opzichte van sparen, zorgt voor de kans op een hoger rendement. Waar sparen een laag risico heeft maar ook een laag rendement oplevert, kan het risico wat beleggen met zich meebrengt zich uitbetalen in een hoger rendement.

Hoe risicovol je wilt gaan beleggen, kun je het beste vooraf bepalen. Wanneer je grotere risico’s gaat nemen, is je rendement waarschijnlijk hoger. Maar: je kunt, in geval van koersdalingen, ook sneller (meer) geld verliezen. Je zou, om de risico’s eventueel wat te kunnen beperken, kunnen kiezen voor een breed gespreide portefeuille, met bijvoorbeeld kortlopende obligaties die uitgegeven zijn door overheden of kredietwaardige bedrijven. Dit is relatief veilig. Vanzelfsprekend zijn obligaties die zijn uitgegeven door bijvoorbeeld minder kredietwaardige bedrijven minder veilig en daarmee risicovoller.

Sparen is veilig, beleggen biedt wellicht hoger rendement

Het risicovolle karakter van beleggen geeft meteen antwoord op de vraag: sparen of beleggen? Sparen is relatief veilig: je behoudt je inleg, maar door inflatie of een faillissement van de bank zou je op de lange termijn koopkracht kunnen verliezen omdat je geld minder wordt, of minder waard wordt. Beleggen is daarentegen risicovol vanwege stijgingen en dalingen in de aandelenkoers, maar beleggen kan je veel meer opleveren in korte tijd. Wanneer je veel rendement haalt uit je beleggingen, groei je als het ware mee met de inflatie. Door inflatie daalt de waarde van geld, maar omdat je in geval van de juiste beleggingen meer geld zou kunnen verdienen dan de snelheid waarin de inflatie toeslaat, heb je uiteindelijk en in kortere tijd meer aan de opbrengsten van je beleggingen dan de opbrengsten van sparen.

Zelf beleggen of via een financieel adviseur?

Wanneer je de keuze hebt gemaakt tussen sparen of beleggen, en je hebt gekozen voor beleggen, dan speelt waarschijnlijk daarna de volgende vraag: ga ik zelf beleggen of laat ik dit doen door een financieel adviseur? Een financieel adviseur weet van de hoed en de rand en kan je adviseren in het opstellen van een profiel en het kopen en verkopen van aandelen. Dat is natuurlijk handig, maar voor die kennis en service betaal je vaak een hoog percentage van je winst.

Wanneer je zelf volleerd belegger bent of het zelf wilt gaan proberen, dan ben je bij JackBot aan het juiste adres. Je kunt bij JackBot zonder tussenkomst van een financieel adviseur aan de slag. JackBot verzamelt en analyseert bestaande data op de meest uitgebreide en efficiënte manier en kan op basis van behaalde resultaten uit het verleden een adviserende en helpende hand bieden bij het maken van beslissingen en het vinden van die speld in die hooiberg. Klinkt goed? Bekijk dan eerst even onze gebruiksvoorwaarden.