Asset allocation, oftewel vermogensverdeling, is de spreiding van kapitaal over verschillende beleggingscategorieën zodat er een balans ontstaat tussen risico en rendement. Voor de individuele belegger betekent dit dat je je beleggingsportefeuille gaat spreiden over verschillende activa, zoals cash, aandelen en obligaties. Een voorbeeld van een asset allocation is: 40% aandelen, 50% obligaties en 10% cash. Door je portefeuille te spreiden, maak je een afweging tussen de verschillende risico's en de te behalen rendementen. Op deze manier kun je een goed rendement behalen tegen de voor jou aanvaardbare risico's. Asset allocatie hangt af van een aantal factoren, namelijk je beleggingshorizon, de historische en verwachte rendementen, de risico's en jouw doelen.

Waarom asset allocation toepassen?

Ongeveer 80% van alle rendementen die je met beleggen kunt behalen, wordt bepaald door asset allocatie. Door in te spelen op de koersbewegingen, rekening houdend met je risicoprofiel, kun jij het rendement behalen dat past bij jouw doel. Hierbij speelt de tijd waarover je belegt een belangrijke rol. Algemeen geldt: hoe langer jouw beleggingshorizon is, hoe meer rendement je nodig hebt om je doelen te bereiken. Wil je bijvoorbeeld asset allocation gebruiken voor je pensioen over 30 jaar? Dan heb je een andere strategie nodig dan wanneer je binnen een maand rendement wilt behalen. Wil je een rendement van 7% halen? Dan is belangrijk om goed na te denken welke verdeling je kiest. Een rendement van 7% behaal je bijvoorbeeld nooit door al je geld op een spaarrekening te zetten. De verdeling van je vermogen over verschillende beleggingscategorieën bepaalt voor een groot deel je rendement.

Asset allocatie en volatiliteit

Door de volatiliteit van de financiële markten is het belangrijk om de juiste asset allocatie te kiezen. De verdeling van activa is namelijk doorslaggevend voor het verwachte rendement en risico. De asset allocation is de belangrijkste factor in het samenstellen van je beleggingsportefeuille. Omdat de koers van een beleggingsproduct zich steeds ontwikkelt, schiet de prijs van het product continu omlaag of omhoog. Deze beweeglijkheid van de koers geeft aan hoe volatiel de desbetreffende activa is. De aandelen van een gevestigd bedrijf met een stabiele koers hebben bijvoorbeeld een lage beweeglijkheid, dus een lage volatiliteit. Bij nieuwe, kleine bedrijven waar speculatie een grotere rol speelt, is het tegenovergesteld het geval. De aandeelprijzen kunnen dan enorm fluctueren. Bij het maken van een asset allocatie kijk je als belegger dus naar de volatiliteit van het bedrijf en het risico dat je wilt nemen.

Verdeling asset allocation

De verdeling van je portefeuille behoort tot een bepaald risicoprofiel. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • Defensief
  • Neutraal
  • Offensief

Bij de verschillende risicoprofielen staat de verdeling tussen aandelen en obligaties centraal. Aandelen hebben een hogere beweeglijkheid, de volatiliteit, dan obligaties. Hierdoor is het beleggen in aandelen risicovoller dan het beleggen in obligaties. Het verwachte rendement van aandelen is wel hoger dan het verwachte rendement van obligaties. Hierdoor zijn aandelen een aantrekkelijke manier van beleggen. Omdat aandelen een hoger risico hebben, wordt een asset allocatie met voornamelijk aandelen gezien als een offensief risicoprofiel. Dit risicoprofiel laat hogere rendementen zien met het daarbij behorende hogere risico. Een asset allocatie met een lager risico heet een defensief risicoprofiel. Dit risicoprofiel kenmerkt zich door de nadruk te leggen op obligaties. Door de lagere volatiliteit van obligaties is het risico een stuk lager dan aandelen. Hierdoor is het verwachte rendement ook lager. Een defensief risicoprofiel legt dus de nadruk op obligaties. Bij een neutraal risicoprofiel is er meer evenwicht tussen de hoeveelheid aandelen en obligaties. Waarbij de verdeling voor ongeveer gelijke percentages uit aandelen en obligaties bestaat.

Bepalen asset allocatie

De ideale asset allocation hangt volledig af van jouw persoonlijke situatie. Hou je ervan om grote risico's te nemen en lig je niet wakker van de koersschommelingen? Dan kun je voor een asset allocation met overwegend aandelen kiezen. Maar ben je liever wat voorzichtiger? En wil je niet te veel risico nemen? Dan kun je het beste een defensieve asset allocatie met voornamelijk obligaties kiezen. Zoals al eerder genoemd bepaal je de juiste asset allocation aan de hand van:

  • Het te behalen rendement
  • Jouw risicobereidheid
  • De beleggingshorizon
  • Het doel van beleggen